E-Producent

Particulieren kunnen zelf stroom opwekken met zonnepanelen, windmolens of andere duurzaam technische oplossingen. Naast eigen gebruik  kan teveel geproduceerde duurzame energie aan het openbare energienet worden terug geleverd. Wie als particulier zelf energie produceert is vrij om deze stroom aan te bieden bij een energiebedrijf.

EGreen maakt bij de transitie naar duurzame energiesystemen gebruik van partners. EGreen partners die onze klanten adviseren en begeleiden in het maken van keuzes bij energietransitie oplossingen.

Zonne energie en wind energie gecombineerd heeft het voordeel dat beide bronnen samen zorgen voor eindeloze groene stroom. Uit langdurig onderzoek blijkt dat wanneer het hard waait de zon meestal niet schijnt en als de zon vrij spel heeft dan blijkt dat de wind gaat liggen. Daarnaast werd geconstateerd dat slechts 3 procent van de tijd wind en zon samen te veel energie produceren. Baterijen zouden er voor kunnen zorgen dat de opgewekte stroom ook later zou kunnen worden gebruikt.

Dit natuurverschijnsel maakt het mogelijk om zonnepanelen en windmolens te combineren. Waar zonnepanelen en windmolens dicht bij elkaar staan is nog maar één aansluiting nodig in plaats van twee. Zo kunnen kleine en grote producenten van zonne- en windenergie veel geld besparen. Vanaf 2017 kunnen producenten van wind- en zonne-energie gebruikmaken van één aansluiting.

De voordelen van zon en wind op één aansluiting vermindert de kosten voor producenten van duurzame energie. Zij hebben daardoor een beter economisch rendement. Stabielere energievoorziening en minder kosten aan netverzwaring, netverlies en onderhoud. Men kan efficiënter gebruik maken van de bestaande infrastructuur en produceert meer duurzame energie.

Zonnepanelen bestaan uit een verzameling van zonnecellen die het licht van de zon opvangen en dit aan de hand van een fotovoltaïsche systeem omzetten naar elektrische energie. Het gaat om gelijkstroom. Met een omvormer kun je deze ombuigen naar wisselstroom zodat de energie geschikt is voor gebruik van elektrische apparatuur in huis.

Bij een overcapaciteit van geproduceerde energie door zonnepanelen heb je de mogelijkheid om deze extra energie terug te leveren aan het stroomnet. Dit wordt ook wel het salderen genoemd.

Zonnepanelen hebben zijn voor en nadelen. Bijvoorbeeld de aanblik van een woning met zonnepanelen op het dak. Het nadeel van de grote investeringen die je vooraf moet kunnen doen. Aan de andere kant bieden zonnepanelen je de kans om jaarlijks een mooi bedrag bij te verdienen dankzij het eigen gebruik en terug leveren van energie aan je stroomleverancier. Het grote voordeel van de zonnepanelen komt dan ook voort uit de combinatie lagere energiekosten en daardoor minder schadelijke invloed op het milieu.

Een zonneboiler kan water opwarmen met zonlicht.  De werking van een zonnecollector is eenvoudig. Door de zon wordt een voorwerp warm. Meestal is een zonnecollector een metalen voorwerp waar een vloeistof doorheen stroomt om zo de gewonnen warmte af te voeren. U zou hier uw huis, kantoor en winkel mee kunt verwarmen. U kunt de helft van uw aardgasverbruik
verminderen omdat u met dit apparaat het licht van de zon kunt omzetten in bruikbare energie. Er zijn veel meer mogelijkheden en je kunt daarbij uit diverse zonneboiler modellen kiezen. Zo is het mogelijk om uw zonneboiler te gebruiken voor warm tapwater maar daarnaast ook om een zwembad mee te verwarmen.

De belangrijkste onderscheiden typen collectoren zijn de vlakke plaatcollector en de vacuümbuizencollector. Deze worden vooral gebruikt voor decentrale opwekking. De parabolische trog en hete luchtcollectoren worden vooral voor centrale opwekking gebruikt. Alternatieven zijn buizen gelegd in asfalt of in de zon georiënteerde muren bij gebouwen. Het  rendement per vierkante meter is lager, maar per euro veel hoger.

Er zijn verschillende soorten warmtepompen. De elektrische warmtepomp zorgt zowel voor de verwarming als het warme tapwater van je huis op een milieuvriendelijke manier. Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater en maakt daar een bruikbare temperatuur van. De warmtepomp gebruikt stroom men zal dan ook merken dat het stroomverbruik zal toenemen. Het voordeel is wel dat je aanzienlijk minder of geen gas meer gebruikt. De kosten van de energie rekening per saldo gaan omlaag en bij de aankoop zijn subsidies beschikbaar. Het is een duurzaam alternatief voor je cv-ketel op gas en je co2 uitstoot met betrekking tot verwarming daalt met zo’n 40 tot 60 procent.

Een andere soort warmtepomp is de hybride warmtepomp. Deze warmtepomp werkt samen met een hr-ketel op gas. In de periode dat je de verwarming nodig hebt zal deze bijspringen. Daarnaast kan deze ook voor extra warm tapwater zorgen. Een hybride warmtepomp werkt in combinatie met een hr-ketel op gas. Een hybride warmte pomp is goedkoper en kun je ook combineren met je huidige cv-ketel.

Een warmtepompboiler zorgt alleen voor warm tapwater. Warmtepompboiler gebruikt energie uit de ventilatielucht om efficiënt en milieuvriendelijk tapwater te verwarmen. Naast energie uit de ventilatielucht, gebruikt deze warmtepomp elektrische energie uit het net voor de compressor van de warmtepomp.  Op deze manier kunt u dus tapwater verwarmen zonder aardgas en eventueel wanneer men zonnepanelen toepast zelfs met zelfopgewekte stroom.

Ledverlichting heeft een aantal voordelen ten aanzien van de traditionele lampen en spaarlampen.

Het lage energieverbruik ten opzichte van de prestatie is één van de voordelen bij LED verlichting. In vergelijking met een gloeilamp verbruikt LED verlichting 80% minder elektriciteit en 50% minder dan een spaarlamp. LED verlichting geeft iedereen de mogelijkheid om energiezuinig te verlichten. De hogere aanschafprijs verdient u na enkele jaren terug. Het lagere energieverbruik draagt bij aan mindere uitstoot van Co2.

Een ander voordeel van LED lampen is de lange levensduur. Afhankelijk van welke verlichting u kiest zal de levensduur tussen de 30.000 en 40.000 branduren liggen. Dat is 35 keer langer dan een normale gloeilamp of halogeenlamp en tot 6 keer langer dan een spaarlamp.

De technologische ontwikkeling op het gebied van LED verlichting gaan razend snel. Goede LED verlichting geeft een sfeervolle warm witte lichtuitstraling en is daardoor zeer goed te gebruiken voor verlichting binnenshuis. De meeste ledverlichting lampen kan men dimmen waardoor u zelf de sfeer in uw woon en werkomgeving bepaald.

Onderzoek toont aan dat veel huizen in Nederland niet goed zijn geïsoleerd. Het voordeel van een goed geïsoleerd huis is meer comfort. Een goed geïsoleerd huis houdt de warmte beter vast en geeft minder geluidsoverlast van buiten. Een ander voordeel is dat minder gas wordt gebruikt omdat de warmte beter wordt vastgehouden. Men heeft hierdoor een lagere energierekening en dit scheelt weer in de uitstoot van CO2, wat weer gunstig is voor het klimaat.

Het eco-house concept betekent dat het huis een verminderde negatieve invloed heeft op het milieu. Eco housing is het milieu vriendelijk ontwerpen en bouwen van huizen. Bij de bouw van een eco-house worden materialen en technieken gebruikt die milieu vriendelijk zijn en de behoeften aan energie te reduceren.

Een energieneutraal huis heeft geen of zeer lage energiekosten, is milieuvriendelijk en zorgt voor comfortabel wonen. Specifiek kenmerk van een energie neutraal huis is, dat de energie die je zelf gebruikt in balans is met de energie die je opwekt. Dit is mogelijk door je eigen energie gebruik zo laag mogelijk te houden en de energie die je nodig hebt duurzaam op te wekken.

De haalbaarheid van een energieneutraal huis vertaalt zich naar de toepassing van de best mogelijke vloer-, muur-, dak- en driedubbele reflecterende glasisolatie. Daarnaast een ventilatiesysteem met een warmte terugwinning pomp. Vervolgen een verwarmingsinstallatie die op lage temperatuur werkt en wordt aangestuurd door een warmtepomp en/of zonneboiler. Ten slotte zonnepanelen om in de eigen energievoorziening behoefte te kunnen voorzien.

Met behulp van de juiste mix tussen enerzijds de perfecte woningisolatie en anderzijds het gebruik warmtepompen, zonnepanelen, zonnecollectoren en een windturbine zou men een energieneutraal huis kunnen omturnen van energie producent naar leverancier van energie.

Om energiezuinige investeringen te kunnen doen zijn er diverse mogelijkheden van financieringen. Naast de overheid die ondersteunende financiële bijdragen leveren bij het opwekken van duurzame energie zijn er ook nog de specifieke groene financieringsfondsen die willen financieren. Ook banken en verzekeringen bieden de financieringen van groene projecten aan.

De investeringskosten kunnen aanzienlijk omlaag worden gebracht door gebruik te maken van subsidies. Nederland heeft de ambitie om in 2015 klimaatneutraal te zijn. Om de lange termijndoelstellingen te bereiken is een breed pakket van maatregelen overeengekomen met diverse stimuleringsregelingen in de komende jaren.

Binnen het stimuleringsprogramma SDE+ wordt naar verwachting 12 miljard euro beschikbaar gesteld. Dit enorme subsidiebudget is bedoeld voor investering in productinstallaties die energie opwekken uit zon, wind, geothermie, biomassa of water. De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

De energie investeringsaftrek EIA-regeling is verruimd en de ISDE-regeling voor kleinschalige energie-investeringen wordt voortgezet in 2017. De MIA- en VAMIL regeling blijft voor milieuvriendelijke investeringen een aanzienlijk fiscaal voordeel bieden.

Scroll to Top