E-Leverancier

Europa wil één Europese markt voor energie waarbij particulieren eigen geproduceerde stroom op de Europese energiemarkt kunnen verkopen. Met de uitwisseling van energie tussen de Europese landen moet het fluctuerende aanbod van duurzame zonne-en windenergie worden opvangen. Men zou van de Europese energiemarkt een spotmarkt van particulieren energie aanbieders willen maken met dagelijkse fluctuerende energietarieven om tegen grote energiebedrijven te concurreren. Dynamische stroomtarieven die ervoor zorgt dat de energierekening voor de consument lager wordt.

EGreen maakt bij de transitie naar duurzame energiesystemen gebruik van partners. EGreen partners die onze klanten adviseren en begeleiden in het maken van keuzes bij energietransitie oplossingen.

Hoe werkt de formule. Power Spears staat voor samen energie opwekken en dit vervolgens weer samen delen. Met een persoonlijk meetinstrumenten, dashboard, heb je controle en het overzicht over hoe de behoefte en het produceren, leveren van energie tot stand komt.

De voordelen zijn legio maar een belangrijk voordeel is de efficiëntie. Als een energieproducent(en) de samenwerking aangaat met andere energieproducent(en) dan zal het rendement groter zijn. Vervolgens kun je als groep energieproducenten beter inkopen en zullen de kosten per saldo lager zijn.

Vooral de combinatie van energieproducent(en) die enerzijds met zonnepanelen energie opwekken en anderzijds energieproducent(en) die met wind energie opwekken zouden de juiste mix kunnen vormen.

Energie coöperaties zijn meestal gekoppeld aan kleine lokale geografische eenheden zoals wijken, dorpen of steden. Het zijn particulieren die met elkaar energie opwekken, inkopen of besparen. In Nederland groeit de interesse om op lokaal niveau samen te werken bij het opwekken van duurzame energie.

Coöperaties kopen samen zonnepanelen in, beheren windmolens of zetten een biogasinstallatie op. Coöperatieleden geven vaak als motivatie op dat men zich wil afzetten tegen grote energiebedrijven en minder afhankelijk willen zijn van traditionele leveranciers. Ander reden zijn dat men de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen wil verminderen. Het verminderen van CO2 uitstoot wat positief is voor het klimaat en met concrete projecten laten zien dat duurzame energie de toekomst heeft.

Het opstarten van een energiecoöperatie kost veel tijd en energie. Om een samenwerking succesvol te maken moet je wel de juiste mensen vinden met wie je wilt beginnen. Ideale coöperatie hebben kennis in huis met betrekking tot wet- en regelgeving, financiën, communicatie, belastingen en duurzame energietechnieken.

Om energiezuinige investeringen te kunnen doen zijn er diverse mogelijkheden van financieringen. Naast de overheid die ondersteunende financiële bijdragen leveren bij het opwekken van duurzame energie zijn er ook nog de specifieke groene financieringsfondsen die willen financieren. Ook banken en verzekeringen bieden de financieringen van groene projecten aan.

De investeringskosten kunnen aanzienlijk omlaag worden gebracht door gebruik te maken van subsidies. Nederland heeft de ambitie om in 2015 klimaatneutraal te zijn. Om de lange termijndoelstellingen te bereiken is een breed pakket van maatregelen overeengekomen met diverse stimuleringsregelingen in de komende jaren.

Binnen het stimuleringsprogramma SDE+ wordt naar verwachting 12 miljard euro beschikbaar gesteld. Dit enorme subsidiebudget is bedoeld voor investering in productinstallaties die energie opwekken uit zon, wind, geothermie, biomassa of water. De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

De energie investeringsaftrek EIA-regeling is verruimd en de ISDE-regeling voor kleinschalige energie-investeringen wordt voortgezet in 2017. De MIA- en VAMIL regeling blijft voor milieuvriendelijke investeringen een aanzienlijk fiscaal voordeel bieden.

Scroll to Top